• Doradztwo i konsultacje
 • Outsourcing Marketingu
 • Interim Manager
 • Doradztwo i konsultacje

  WIEDZA, DOŚWIADCZENIE I SKUTECZNE REKOMENDACJE.
 • Outsourcing Marketingu

  ROZWIĄZANIA I DZIAŁANIA, KTÓRE PRZYNOSZĄ WYMIERNE EFEKTY.
 • Interim Manager

  PROFESJONALNE WSPARCIE ZAANGAŻOWANEGO MANAGERA.

Privacy policy

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla mnie bardzo ważne. Zależy mi na tym, aby ich przetwarzanie odbywało się przy zachowaniu najwyższych standardów. Niniejsza klauzula informacyjna wyjaśnia, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzam Twoje dane osobowe oraz jakie posiadasz prawa.

 
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
PURE CONCEPT Katarzyna Królak,

Dlaczego przetwarzam Twoje dane osobowe?
Dane osobowe będą przetwarzane w szczególności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: ”RODO”) w celu:
•    przesyłania newslettera,
•    informowania Cię o ofertach, promocjach, wydarzeniach i konkursach,
•    przeprowadzania ankiet,
•    przesyłania zaproszeń,
•    innej bezpośredniej komunikacji marketingowej z wykorzystaniem poczty elektronicznej, notyfikacji, komunikatorów internetowych, wiadomości tekstowych (na podstawie dobrowolnie podanych danych w formularzu kontaktowym).

Jakie dane przetwarzam?
•    Imię i nazwisko,
•    adres email,
•    inne dane identyfikacyjne dobrowolnie podane  (np. strona www, profil społecznościowy, numer telefonu).

Przez jaki okres będę przetwarzać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne dla przeprowadzenia działań marketingowych, bezpośredniej komunikacji marketingowej oraz wypełnienia związanych z tym obowiązków archiwizacyjnych wynikających z przepisów prawa.

Gdzie przechowuję Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe będą przechowywane w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Niektóre z usług, z których korzystam, mogą jednak wymagać przekazania i przetwarzania danych także poza EOG. Każdy taki transfer danych osobowych będzie zgodny z obowiązującymi przepisami oraz będzie odbywać się w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne (standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską).

Komu udostępniam Twoje dane osobowe?
•    Usługodawcy:
Mogę udostępniać dane osobowe podmiotom trzecim świadczącym dla mnie usługi lub dostarczającym narzędzia pomocne dla zapewnienia sprawnej komunikacji marketingowej, jak również usługi analityczne związane z badaniem sposobu interakcji z przesyłanymi komunikatami lub gromadzeniem statystyk oraz dla zapewnienia możliwości udostępnienia treści w sieciach społecznościowych i witrynach zewnętrznych;
•    Podmioty powiązane:
Mogę udostępniać dane osobowe podmiotom powiązanym ze mną osobowo, kapitałowo lub w inny sposób. W przypadku zmiany formy prawnej działalności, połączenia lub przejęcia, jak również reorganizacji mojej działalności, podjęcia wspólnych przedsięwzięć z innymi podmiotami oraz wydzielenia lub zbycia całości lub części mojej działalności mogę przenieść niektóre lub wszystkie dane osobowe do innych podmiotów.
•    Obowiązki prawne i bezpieczeństwo:
Mogę przekazywać dane osobowe właściwym organom administracyjnym, instytucjom i innym uprawnionym podmiotom w kraju i zagranicą jeżeli wymagają tego ode mnie obowiązujące przepisy prawa, jak również na ich żądanie w ramach przewidzianych prawem procedur. Mogę także przetwarzać dane osobowe jeżeli jest to konieczne do ustalenia i ochrony moich praw lub dochodzenia roszczeń.

Jakie posiadasz prawa?
W związku z przetwarzaniem danych osobowych korzystasz z wielu praw, m.in.:
•    prawa dostępu do danych,
•    prawa do przenoszenia danych,
•    prawa do poprawiania danych,
•    prawa do usunięcia danych,
•    prawa do ograniczenia przetwarzania danych,
•    prawa sprzeciwu do przetwarzania danych,
•    prawa do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

W jaki sposób możesz skorzystać ze swoich praw?
•    Za pośrednictwem kontaktu ze mną poprzez adres email:
•    Możesz również wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

Polityka Cookies

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (np. po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

pure-concept-logotyp

Wszystkie prawa zastrzeżone: Pure Concept ®, 2023
Kreacja: Pure Concept ®. Realizacja: DomiArt, 2023