• Doradztwo i konsultacje
 • Outsourcing Marketingu
 • Interim Manager
 • Doradztwo i konsultacje

  WIEDZA, DOŚWIADCZENIE I SKUTECZNE REKOMENDACJE.
 • Outsourcing Marketingu

  ROZWIĄZANIA I DZIAŁANIA, KTÓRE PRZYNOSZĄ WYMIERNE EFEKTY.
 • Interim Manager

  PROFESJONALNE WSPARCIE ZAANGAŻOWANEGO MANAGERA.

Planujesz nowe przedsięwzięcie? Chcesz wejść z nową usługą czy produktem na rynek lub mocniej wyróżnić się na tle konkurencji? Wiesz, dokąd zmierzasz, ale jednocześnie szukasz  jasnych drogowskazów dla swojego brandu? Potrzebujesz strategii.

Strategie marketingowe

STRATEGIA drogą do celu

Strategia marketingowa jest szczegółowo opisaną koncepcją kreatywną marki – przedstawieniem jej charakteru, wyglądu, cech, wartości wraz z określeniem  mocnych i słabych stron, celów do osiągnięcia, a także działań i zasad postępowania prowadzących do odpowiedniego wypozycjonowania marki w grupach docelowych wraz z rekomendacją kanałów i narzędzi komunikacji.

Powodów do posiadania jej przez każde nowocześnie zarządzane przedsięwzięcie jest wiele, ale podamy najważniejsze:

 • wypracowanie celów, które prowadzą do zbudowania spójnego wizerunku firmy i silnej wyróżniającej się marki
 • skuteczne pozycjonowanie marki
 • lepsze dostosowanie oferty do potrzeb odbiorców
 • spójna komunikacja i efektywny dialog w wielu kanałach
 • minimalizacja ryzyka wdrożeń nieadekwatnych działań marketingowych oraz
 • optymalizacja kosztów.

 

Według różnych źródeł tylko 35 - 40% polskich firm posiada strategię w formie spisanej (zobacz przykładowy raport z badań). Pozostałe przedsiębiorstwa działają bez niej lub w oparciu o cele "w głowie" kadry zarządzającej. Niestety, wiele spośród tych spisanych strategii to dokumenty przedstawiające oderwane od rzeczywistości rynkowej, niepoparte rzetelnymi analizami założenia lub rozwiązania, które są naśladownictwem konkurencji. Zdarza się również, że wiele koncepcji nigdy nie zostaje wdrożonych i pozostają tylko na papierze.

 Strategie marketingowe

Jak możemy pomóc

Oferujemy zarówno doradztwo w przygotowaniu jak i kompleksowe opracowanie strategii marketingowej oraz wdrożenie wszystkich jej elementów.

Podczas całego procesu tworzenia strategii marketingowej ściśle współpracujemy z kadrą zarządzającą i kluczowymi pracownikami: wspólnie wypracowujemy podstawy koncepcji w ramach spotkań i warsztatów strategicznych oraz szczegółowo analizujemy działalność firmy i otoczenie, w którym ona funkcjonuje. Nasze założenia strategiczne i rekomendacje opieramy, między innymi, na:

 • Analizie branży: jej potencjale, trendach i możliwych zagrożeniach
 • Analizie komunikacji marketingowej konkurencji: obecnej i potencjalnej, offline i online
 • Analizie klientów: identyfikacji grup docelowych klientów, stworzeniu modeli zachowań oraz określeniu potrzeb konsumenckich, 
 • Określeniu charakteru (persony) marki - określeniu architektury marki, zdefiniowaniu jej unikalnych przymiotów, a także opisaniu jej wyróżników, cech i wartości budujących tożsamość marki 
 • Stworzeniu nazwy marki (naming) i założeń do systemu identyfikacji wizualnej
 • Stworzeniu unikalnej wartości dla klientów (unique value proposition) – podstawy do pozycjonowania rynkowego i wszystkich działań związanych z zarządzaniem marką
 • Zdefiniowaniu przewagi konkurencyjnej możliwej do utrzymania w dłuższym czasie i odpowiadającej potrzebom docelowych klientów 
 • Określeniu punktów styku marki z grupami docelowymi, sposobu prowadzenia dialogu (założenia komunikacji werbalnej i niewerbalnej) i kanałów komunikacji
 • Analizie zasobów i możliwości firmy. 


Etapy tworzenia strategii

 ETAPY KONSTRUOWANIA STRATEGII MARKETINGOWEJ

 • Research: zbieranie informacji (wywiady, badania dokumentacji i posiadanych przez firmę założeń strategicznych, badanie ich wiarygodności i spójności), analizy rynku, klientów i konkurencji (własne lub audyt posiadanych analiz wewnętrznych firmy lub zewnętrznych) 
 • Koncepcje i kreacje: 
  • tworzenie tożsamości i charakteru marki, jej pozycjonowania i dobieranie jej atrybutów (kolorów, symboli, obrazów, języka) na podstawie zebranych danych; 
  • koncepcje nazw, wstępnych logotypów, total brandingu
  • zbudowanie koncepcji strategii komunikacji marketingowej dla poszczególnych grup docelowych 
 • Konsultacje i poprawki: konsultacje z decydentami i grupami fokusowymi
 • Prezentacja finalnych dokumentów strategicznych z uwzględnieniem planów komunikacji marketingowej oraz wstępnych budżetów
 • Zatwierdzenie strategii marketingowej: zaakceptowanie wybranej koncepcji.

 

Etapy strategii - co otrzymuje klient

CO OTRZYMUJE KLIENT

Nasze opracowanie strategiczne będzie zawierało:

 • Analizę konkurencji, trendów i rynku 
 • Mapę i opis poszczególnych grup docelowych marki
 • Koncept strategiczny marki - określenie architektury i pozycjonowania marki,opis jej wyróżników, cech i wartości budujących tożsamość marki, w tym: misja i wizja marki, insight konsumencki - kontekst do mówienia o marce, produkcie czy usłudze, benefit – obietnicę marki oraz RTB (Reason to Believe) funkcjonalne i emocjonalne, a także sformułowane kluczowe przesłanie marki (key message)
 • Koncepcję identyfikacji wizualnej - określenie kluczowych elementów graficznych oraz językowych budujących pożądany wizerunek marki oraz jej wyróżnialność wraz z przykładami rekomendacji lub w pełni opracowanym systemem CI
 • Określenie celów komunikacyjnych dla każdej z grup docelowych oraz narzędzi i kanałów komunikacji.

W ramach strategii pomożemy również opracować plan marketingowy - mapę komunikacji marketingowej oraz dobrać wskaźniki i mierniki do badania efektywności podejmowanych działań. Ponadto zarekomendujemy dopasowane do celów i możliwości narzędzia marketingowe oraz przedstawiamy wskazówki i konkretne rozwiązania dotyczące komunikacji marki. 

 

pure-concept-logotyp

Wszystkie prawa zastrzeżone: Pure Concept ®, 2019
Kreacja: Pure Concept ®. Realizacja: DomiArt, 2019