• Doradztwo i konsultacje
 • Outsourcing Marketingu
 • Interim Manager
 • Doradztwo i konsultacje

  WIEDZA, DOŚWIADCZENIE I SKUTECZNE REKOMENDACJE.
 • Outsourcing Marketingu

  ROZWIĄZANIA I DZIAŁANIA, KTÓRE PRZYNOSZĄ WYMIERNE EFEKTY.
 • Interim Manager

  PROFESJONALNE WSPARCIE ZAANGAŻOWANEGO MANAGERA.

Pomożemy Ci znaleźć obszary marketingowe Twojego biznesu, które możesz ulepszyć. Sprawdzimy, gdzie i jak skuteczniej możesz wykorzystać potencjał swojej marki.

Obserwujesz konkurencję, inicjujesz podobne działania, ponosisz znaczne koszty, ale nie osiągasz rezultatów, których oczekiwałeś? Zatrudniłeś ludzi do zespołu i chociaż wszyscy ciężko pracują, efekty są niewspółmierne? Czas, aby przyjrzeć się procesom i działaniom z zewnętrznej perspektywy. 

Audyty marketingowe stanowią niezależną usługę konsultingową lub pierwszy etap realizacji wszystkich złożonych/długoterminowych projektów doradczych. Polegają na przeglądzie i ocenie całości lub konkretnych obszarów marketingowych (np. strategii marketingowej, organizacji działu marketingu, działań komunikacyjnych online lub/oraz offline), a także na opracowaniu rekomendacji, których wdrożenie pozwoli firmie osiągnąć lepsze rezultaty i ograniczyć koszty.

 AUDYT KOMUNIKACJI MARKI

Audyt komunikacji marki

Często niewielkie zmiany dokonują prawdziwej rewolucji. Innym razem – zamiast rewolucji potrzebna jest ewolucja.

Celem audytu jest zbadanie i określenie, jaki przekaz i jakiej jakości budują wszystkie wykorzystane kanały, narzędzia i materiały komunikacyjne, jakie są ich mocne i słabe strony,  jaki tworzą wizerunek marki, a także wskazanie, jak marka może tworzyć lepsze komunikaty, aby wzmocnić lub poprawić swój kontakt z grupami docelowymi i osiągnąć założone cele.

CO ZROBIMY?

W ramach audytu badamy obecnie wykorzystywane kanały komunikacji marketingowej offline i online. Analizujmy komunikację w obszarze przekazu wizualnego, werbalnego, językowego oraz technicznego, mając na uwadze cel przekazu, spójność, obowiązujące trendy w komunikacji marketingowej, a także dopasowanie do marki i potrzeb grupy docelowej. Oceniamy, jak przekaz, budowany przez wykorzystywane przez firmę materiały komunikacyjne, wpływa na postrzeganie marki, jakie buduje z nią skojarzenia, jakie podkreśla wyróżniki czy wartości.

JAK TO ZROBIMY?

ANALIZA FIRMY ORAZ JEJ SPECYFIKI

ANALIZA FIRMY ORAZ JEJ SPECYFIKI

Działania rozpoczynamy od poznania Twojej firmy, otoczenia, w którym funkcjonuje oraz produktów i usług. Opowiesz nam o jej historii, o tym, co kierowało Tobą przy początkach przedsięwzięcia oraz o tym, czego obecnie oczekujesz, jakie masz wątpliwości i w jakim kierunku chcesz iść.
ANALIZA OBECNEJ KOMUNIKACJI

ANALIZA OBECNEJ KOMUNIKACJI

Kolejną część stanowi dokładna analiza Twojej komunikacji marketingowej – począwszy od wizji i misji, przez identyfikację wizualną po stronę WWW czy blog oraz przekaz BTL i ATL. Przyjrzymy się, jakie masz założenia, jakie stosujesz rozwiązania, zarówno z zakresu marketingu tradycyjnego jak i interaktywnego, oraz jakie są efekty tych działań. Sprawdzimy, co i w jaki sposób w tym zakresie robi Twoja konkurencja.
ZDEFINIOWANE CELÓW MARKETINGOWYCH

ZDEFINIOWANE CELÓW MARKETINGOWYCH

Zebrane dane, informacje i spostrzeżenia pomogą nam właściwie ocenić sytuację. Określimy, jakie cele marketingowe stoją przed Twoją firmą. Poszukamy rozwiązań, które będą dopasowane do Ciebie i pozwolą skuteczniej komunikować się z rynkiem, a tym samym lepiej pozycjonować markę. Doradzimy, jakie narzędzia marketingowe sprawdzą się najlepiej w Twoim biznesie i zaproponujemy Ci gotowe działania.
DRAFT KOMUNIKACJI

DRAFT KOMUNIKACJI

Efektem badania będzie również zarys Twojej komunikacji marketingowej zawierający rekomendacje zmian, propozycje kierunku rozwoju działań wraz ze wskazaniem konkretnych rozwiązań w kluczowych obszarach komunikacji on-line i off-line.


Jeżeli uznasz, że przedstawione przez nas propozycje są dla Ciebie wartościowe i będą realizować Twoje cele marketingowe, być może będziesz zainteresowany

dalszą współpracą - strategią i jej realizacją...

Na bazie posiadanej wiedzy oraz dodatkowych badań - opracujemy strategiczną koncepcję dla marki. Po przygotowaniu strategii działania, pomożemy opracować plan, budżet oraz wesprzemy Cię we wdrożeniu przygotowanych przez nas koncepcji marketingowych.. Zadbamy o to, aby jak najlepiej zrealizować założone cele. Zrobimy wszystko, aby zaproponowany przez nas kierunek zmian, pomógł utrwalić relacje z obecnymi klientami, pozyskać nowych, a także zwiększyć sprzedaż oraz podnieść Twoją konkurencyjność rynkową.

 BADANIE MARKETING TEAM POWER

Badanie Marketing Team Power

Badanie jest pogłębioną analizą istniejącej organizacji działu marketingu, a także weryfikacją sposobu działania i efektów realizacji poszczególnych funkcji / procesów.

CO ZROBIMY?

Przeanalizujemy misję, wizję oraz cele marketingowe firmy w kontekście zadań postawionych działowi marketingu. Następnie zbadamy strukturę działu marketingu (obecną lub założenia do planowanej), w tym dokonamy analizy podziału odpowiedzialności, decyzyjności i zadań. Zidentyfikujemy istniejące kompetencje i umiejętności członków zespołu. Przyjrzymy się również procesom związanym z realizacją zadań i codzienną pracą, a także procedurom i efektywności działań.

JAK TO ZROBIMY?

W zależności od sytuacji, w jakiej znajduje się Twoja firma dobierzemy odpowiednie narzędzia. Zazwyczaj w naszej pracy audytora stosujemy:

 • Wywiady pogłębione z udziałem osób zarządzających audytowaną firmą, z personelem marketingowo-sprzedażowym oraz innymi pracownikami
 • Analizy materiałów dostarczonych przez badaną firmę (w tym: strategii, schematu organizacyjnego, procedur, opisów stanowisk/zakresów obowiązków, materiałów promocyjnych, standardów, planów, itp)
 • Mapowanie kompetencji i analiza pracy na poszczególnych stanowiskach w dziale marketingu (ocena 360 stopni, testy wiedzy, assessment/ development centers, testy predyspozycji)
 • Mapowanie procesów związanych z realizacją zadań
 • Diagnozę zasobów wewnętrznych wraz z określeniem optymalnych profili kompetencyjnych
 • Audyt cech osobowościowych poszczególnych członków zespołu lub/oraz audyt grupowy- badanie mbti® przeprowadzone przez certyfikowanego trenera, a także niepowtarzalne jednodniowe warsztaty oparte na wynikach badania oraz coaching dla liderów (opcja dodatkowa).

EFEKT

W rezultacie badania opracujemy sprawozdanie i rekomendacje. Raport będzie zawierał:

 • Wnioski dotyczące potencjału zespołu i ewentualnych ograniczeń - ocenę obecnych kompetencji w zespole oraz wskazanie na mocne i słabe strony (potrzeby szkoleniowe oraz/ lub rekrutacyjne)
 • Wskazania odnośnie optymalizacji struktury działu, opisów stanowisk/zakresów obowiązków
 • Wnioski i rozwiązania, których wdrożenie pozwoli lepiej zrozumieć i zoptymalizować procesy wpływające na realizację zadań, usprawnić komunikację, uwolnić pełen potencjał zespołu, a także usprawnić codzienną pracę
 • Rekomendacje w zakresie narzędzi usprawniających planowanie, wykonywanie i rozliczanie zadań.

Opcjonalnie, opracujemy szczegółowe założenia do dalszego projektu doradczego - np. w zakresie opracowania oraz wdrożenia nowej struktury działu czy systemów oceny i motywacji dopasowanych do specyfiki danej firmy.

 

pure-concept-logotyp

Wszystkie prawa zastrzeżone: Pure Concept ®, 2019
Kreacja: Pure Concept ®. Realizacja: DomiArt, 2019